ChromChem

 

Grupo de Cromatografía e Quimiometría – ChromChem

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) a través, do Grupo de Cromatografía y Quimiometría posúe unha ampla experiencia en: a) o desenvolvemento de métodos analíticos para determinar contaminantes emerxentes, b) estudiar a transformación de contaminantes no medio ambiente, c) avaliar o comportamento destes compostos no medio. A participación da USC en NOR-WATER permitiralle abordar a investigación e difusión na área dos contaminantes emerxentes desde unha perspectiva moito más ampla. A USC conta cunha vasta experiencia na xestión de proxectos de colaboración a nivel europeo tendo xestionado miás de 100 proxectos europeos.

Grupo de Cromatografía e Quimiometría – USC

Dirección: Instituto de Investigación e Análises Alimentarias (IIAA).  C/ Constantino Candeira s/n. Campus Vida. 15782 – Santiago de Compostela

Teléfono: +34 881 816 035

Contacto: José Benito Quintana

Correo: jb.quintana@usc.es

Web