NOR-WATER

 

Obxectivos

A finalidade do proxecto é a identificación dos principais contaminantes emerxentes (CE) e as súas fontes de emisión nas bacías do Norte de Portugal e Galicia e desenvolver, implementar e harmonizar un conxunto de ferramentas multidisciplinares innovadoras  para mitigar o impacto dos contaminantes emerxentes nestas masas de auga. O proxecto contribuirá á mellora da calidade das augas e potenciará a implementación da Directiva Marco da Auga (DMA) neste ámbito transfronteirizo. 

En concreto, o proxecto NOR-WATER pretende: 

  • Identificar os principais contaminantes emerxentes (CE), incluíndo compostos de escorrentía relacionados con incendios en ríos, as súas fontes e os seus produtos de transformación (PT) nas bacías hidrográficas do norte de Portugal e Galicia.
  • Desenvolver novos métodos analíticos, ferramentas ecotoxicolóxicas e ferramentas de predición e modelización para os CE con maior risco potencial para os ecosistemas.
  • Avaliar a eficacia das estacións de depuración de augas residuais (EDAR) para eliminar os CE e desenvolver ferramentas para mellorar os sistemas de tratamento e aumentar a eficacia de eliminación dos CE.
  • Transferir os resultados ás entidades que teñen competencias na implementación da DMA na xestión das masas de auga interiores e costeiras, e ás empresas tecnolóxicas a cargo da depuración de augas. De forma paralela preténdese levar a cabo actividades transfronteirizas de educación ambiental contribuíndo así a un cambio de comportamento na sociedade civil.