NOR-WATER

 

Contaminantes emerxentes nas augas de Galicia-Norte de Portugal: novas ferramentas para a xestión do risco

Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

Obxectivos

Actividades

Consorcio

Rede Nor-Water

Proxecto Nor-Water

Título: Contaminantes Emerxentes nas augas de Galicia – Norte de Portugal: novas ferramentas para a xestión do risco.

Programa: Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

Prioridade: 6F Fomento de tecnoloxías innovadoras para a mellora da protección medioambiental e a eficiencia dos recursos no sector dos residuos e o sector da auga, e con respecto ao solo ou á redución da contaminación atmosférica.

Orzamento total: 579.475,41 €

Contribución FEDER: 434.606,56 €

Duración: 04/2019 – 04/2022

Coordinador: CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Universidade do Porto.

Que son os CE?

Os contaminantes emerxentes (CE) son compostos de diversa orixe e natureza química para os que a presenza no medio ambiente non foi considerada no pasado e, polo tanto, están pouco estudados a nivel científico. Tamén se lles denomina de maneira mais correcta como contaminantes de interese emerxente e, en moitos casos descoñécese se constitúen un risco ecolóxico ou presentan potenciais efectos adversos sobre a saúde (Dulio et al., 2018; Water JPI, 2018).

Comprenden unha ampla gama de compostos químicos, farmacéuticos, de coidado persoal, pirorretardantes, axentes tensioactivos, plastificantes e aditivos industriais. A maioría destes compostos están aínda sen regular pero poden ser candidatos a unha regulación futura dependendo das investigacións relacionadas coa súa presenza e incidencia no medio, así como dos posibles efectos nocivos sobre a saúde.

En 2015 a Unión Europea puxo en marcha unha lista de observación ou “Watch List” (Decisión 2015/495) para monitorizar, entre outros, estes contaminantes no ámbito da Directiva Marco da Auga (DMA) de cara a unha posible regulación no futuro.

Novas

Pharmaceutical residues

Pharmaceutical residues

Hormones, antidepressants & antibiotics - have been detected in surface & groundwater across the globe http://www.oecd.org/environment/pharmaceutical-residues-in-freshwater-c936f42d-en.htm

Cal é o obxectivo de NOR-WATER?

 

NOR-WATER pretende identificar os principais contaminantes emerxentes (CE) e as súas fontes nas bacías do norte de Portugal e Galicia

 

 

Eventos

Analytica Conference 2020, 19-23/10/2020

27th World`s Leading Trade Fair for Laboratory Technology, Analysis, Biotechnology and analytica Conference 27th World`s Leading World’s leading trade fair to be held virtually. This year, Messe München is hosting the world’s leading trade fair for laboratory...

Asamblea PT PROTECMA

Asamblea PT PROTECMA

Jornada "Retos Tecnológicos para la detección y eliminación de microplásticos y contaminantes emergentes" en el Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR, el 10 diciembre 2019....

Proxecto

cofinanciado polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020