Vídeo de presentación do proxecto NOR- WATER no que os socios do proxecto falan das actividades que se están a ser desenvolvidas en relación á detección, monitoración, modelización e remoción de contaminantes emerxentes nas augas do norte de Portugal e de Galicia.

O proxecto NOR-WATER que ten como obxectivo contribuír a incrementar o coñecemento sobre a presencia de contaminantes emerxentes nas concas hidrográficas do norte de Portugal e Galicia. De forma paralela, desenvolver novas tecnoloxías para remediar os efectos desde compostos. Tamén pretende fomentar a transferencia de coñecemento a entidades públicas e privadas para mellorar a implementación da Directiva Marco da Agua.

O vídeo está dispoñible con subtítulos nos catro idiomas do proxecto: