INTECMAR

 

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

INTECMAR conta cunha ampla experiencia no estudo do medio e dos recursos costeiros, así como na loita contra a contaminación mariña. O INTECMAR é o instrumento oficial da administración autónoma de Galicia para o control da calidade do medio mariño e a aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar. A área de contaminación química ten unha gran experiencia no control dos contaminantes orgánicos prioritarios (policlorobifenilos, policlorodibenzodioxinas e furanos, pesticidas organoclorados e hidrocarburos aromáticos policíclicos), así como no desenvolvemento e aplicación de novas técnicas de análises de devanditos compostos en mostras de orixe mariña. Na última década tamén se centrou no estudo dos contaminantes emerxentes.

 

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia – INTECMAR

Dirección: Peirao de Vilaxoán, s/n. 36611 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. España.

Teléfono: +34 986 512 320/22 Fax:+34 986 512 300

Contacto: Julio Cobas

Correo: jcobas@intecmar.gal

Web