LSRE-LCM

 

Laboratory of Separation and Reaction Engineering – Laboratory of Catalysis and Materials

LSRE-LCM é unha asociación entre o LSRE – Laboratorio de Enxeñería de Separación e Reacción e o LCM – Laboratorio de Catálise e Materiais. Esta asociación obtivo o status de Laboratorio Asociado en decembro de 2004. O status de Laboratorio Asociado renovouse en xaneiro de 2011 por un período de 10 anos. A localización principal do LSRE-LCM é o Departamento de Enxeñería Química na FEUP – Facultade de Enxeñería da Universidade do Porto, que actúa como a Institución Xestora.

 O LSRE-LCM tamén inclúe dous polos externos: O Polo IPB no Instituto Politécnico de Bragança comezou en 1997 cun grupo de mozos docentes de IPB, antigos doutorados de LSRE e LCM que encontraron en LSRE-LCM e FEUP o apoio científico e a posibilidade de supervisar teses doutorais para as súas actividades de investigación. O Polo IPL no Instituto Politécnico de Leiria iniciouse en 2011 cun protocolo de colaboración entre LSRE-LCM e un grupo de membros da facultade de IPL, co obxectivo de fortalecer o apoio científico dos membros de IPL e contribuír ao desenvolvemento da rexión centro de Portugal.

 A misión de LSRE-LCM é contribuír ao desenvolvemento do know-how científico e tecnolóxico nas áreas de Enxeñería Química de Procesos de Separación e Reacción, Enxeñería de Produto, Catálise e Materiais de Carbono, Termodinámica e Enxeñería Ambiental.

 O lema do LSRE-LCM guía aos nosos investigadores na procura dos desafíos e innovacións científicas de hoxe que impactarán no desenvolvemento sostible industrial e económico do mañá.

 As actividades LSRE-LCM cobren unha ampla gama de niveis de know-how, desde a investigación fundamental ata o desenvolvemento de produtos e procesos industriais, incluídas as contribucións de materiais, procesos e enxeñería de produtos.

 A capacitación de investigadores e técnicos altamente cualificados a través de programas de posgrao e posdoutorado é o enfoque principal das actividades LSRE-LCM.

 O LSRE-LCM ten como obxectivo contribuír ao desenvolvemento sostible de Portugal, e en concreto da rexión norte, de acordo coas directrices do Programa Norte 2020. Para lograr este obxectivo de maneira coherentemente organizada, a investigación en LSRE-LCM organízase en 4 Grupos de Investigación que traballan en diferentes áreas estratéxicas: Adsorción Cíclica / Procesos de Reacción, Enxeñería de Produto, Termodinámica e Medio Ambiente, Catálise e Materiais de Carbono.

 O Laboratorio Asociado LSRE-LCM ten entre os seus obxectivos o estímulo de actividades de I+D+i, e para elo establece no seu Plan Estratéxico a promoción de redes e proxectos de investigación internacionais como NOR-WATER permitindo reforzar, estimular e facer visible a súa investigación. Así mesmo, o proxecto NOR-WATER suporá para o Laboratorio Asociado LSRE-LCM unha experiencia única para capitalizar o coñecemento adquirido e reforzar as súas capacidades neste campo.

 

Laboratorio de Procesos de Separación y Reacción – Laboratorio de Catálisis y Materiales (LSRE-LCM) – Universidade do Porto

Dirección: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Rua Dr. Roberto Frias. 4200-465 Porto. Portugal.

Teléfono: +351 220 414 914

Contacto: Vítor Vilar

Correo: vilar@fe.up.pt

Web