EFACEC

 

EFACEC Power Solutions

EFACEC Power Solutions é a maior empresa portuguesa no campo da enerxía, a enxeñería e a mobilidade, cunha forte presencia internacional e filiais en máis de 65 países. O grupo EFACEC é líder mundial no mercado de infraestrutura de carga rápida para vehículos eléctricos. 

Na Área de Medio Ambiente, EFACEC ofrece solucións integradas que van desde a concepción do proxecto á realización e exploración de sistemas. 

Con respecto á xestión da calidade de augas, EFACEC encárgase de: 

  • Estacións para o tratamento de augas
  • Estacións de tratamento de efluentes (EDAR) tanto domésticos como industriais
  • Estacións de captación, bombeo e adución de auga
  • Exploración dos sistemas: automatización, control e monitorización de procesos
  • Sistemas de valorización e tratamento de residuos
  • Sistemas de telexestión que permiten a supervisión, xestión e explotación de redes de auga e saneamento, redes de irrigación e redes na área dos residuos.

 

EFACEC

Dirección: Via de Francisco Sá Carneiro
Apartado 3078. 4471-907 Moreira da Maia. Portugal

Correo: sgps@efacec.pt

Web